Wat is een cluster ?

Een cluster is een groep servers die zich voordoen als één server. Als een server in een cluster uitvalt, nemen de andere servers in het cluster het werk over. Ferraree heeft haar webhosting draaien op clusters. Alle webservers zijn achter een loadbalancer geplaatst, deze verdeelt de aanvragen die binnenkomen over de servers in het cluster. De loadbalancer kijkt welke server het minste te doen heeft en stuurt het request daar naartoe. Op deze manier wordt er efficiŽnt omgegaan met de beschikbare capaciteit. Aangezien afbeeldingen vaak meer zeggen dan duizend woorden, hier een schematisch overzicht hoe loadbalancing werkt.

Alle bestanden/websites staan centraal opgeslagen op de fileserver. Als een bezoeker uw website bezoekt, haalt een webserver de bestanden op vanaf de fileserver, verwerkt deze en stuurt vervolgens zijn output naar de bezoeker. De database server is gemakshalve weggelaten uit het schema, deze staat echter op een soortgelijke positie als de fileserver. Ferraree maakt uitsluitend gebruik van Linux clusters. Alle servers in het cluster draaien Debian Linux (Stable) als besturingssysteem. De loadbalancer maakt gebruik van Linux Virtual Server voor het loadbalancen. Via een applicatie worden servers uit de loadbalancing roulatie gehaald als deze onbereikbaar of te druk worden.